Blog

Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji.

Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł.


Kto może otrzymać dofinansowani?


Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Maksymalne dofinansowanie 255 000 zł.


Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 300 000 zł.
Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?


  • Zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

  • Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Start składania wniosków: 20 września 2021.
Koniec przyjmowania wniosków: 20 października 2021.
Wicej na www.parp.gov.pl